obchodni-podminky

Všeobecné obchodní podmínky

Pavel Cihlář
Pražská 138, 642 00 Brno
IČO: 61431150
DIČ CZ 7010183950

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky provozované podnikatelem s obchodní firmou Pavel Cihlář – Fit sport, místem podnikání Pražská 620/138, 642 00 Brno-Bosonohy, IČ: 614 31 150, živnostník nezapsaný v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na webové adrese www.fitsport.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem.
1.3. V případě, že nebude spor prodávajícího a spotřebitele urovnán mezi smluvními stranami dohodou, je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, dostupnou na webové stránce umístěné na adrese www.coi.cz, která spotřebitelský spor bude řešit mimosoudně.
1.4. Nebude-li spotřebitelský spor vyřešen mimosoudně dle bodu 1.3. budou případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky.
1.5. Informační oznámení pro kupující s účinností od 1.3.2017:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Vymezení pojmů

2.1. Prodávajícím je Pavel Cihlář – Fit sport, místem podnikání Pražská 620/138, 642 00 Brno-Bosonohy, IČ: 614 31 150, živnostník nezapsaný v obch. rejstříku. Pavel Cihlář – Fit sport, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím výrobky.
2.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
2.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.4. Kupující, který není spotřebitelem dle bodu 2.3. všeobecných obchodních podmínek, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Kupní smlouva

3.1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení přijetí objednávky prodávajícím (akceptací), jež je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce.
3.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
3.3. Veškerá prezentace zboží umístěna na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně písemně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4. Kupní cena

4.1. Ceny zboží uvedené v potvrzení objednávky jsou závislé na aktuálních nabídkách dodavatelů prodávajícího, popř. platné do vyprodání skladových zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v těchto případech:
zboží se již nevyrábí (bude nabídnut nový model, popř. adekvátní náhrada)
vyprodání skladových zásob
změny ceny od dodavatele zboží
4.2. Veškeré změny cen v objednávce, musí být kupujícímu sděleny písemnou formou. Tato změna cen, musím být kupujícím písemně odsouhlasena. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění.
4.3. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Kupní ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
Kupní cena zahrnuje náklady na dopravu zboží (osobní či dobírkou) převyšující pořizovací cenu zboží 6.000,-Kč
Prodávající poskytuje v rámci prodeje slevy, které jsou vždy uvedeny na internetových stránkách.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. V případě stornování objednávky Kupujícího před termínem dodání, požaduje prodávající oznámení této skutečnosti písemnou formou a to nejlépe prostřednictvím e-mailu: cihlar@fitsport.cz. Následně je storno objednávky písemně potvrzeno a kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím rozvázána.
5.2 Spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, přičemž peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Pražská 61, 642 00 Brno-Bosonohy, ovšem po předchozí domluvě (z důvodu zajištění dostatečných finančních prostředků v pokladně). Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14-ti dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu, popř. vrácení zboží zcela zamítnout. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V těchto případech doporučujeme Kupujícímu, osobní doručení zboží na provozovnu prodávajícího na adrese: Pražská 61, 642 00 Brno-Bosonohy.

Formulář k odstoupení od smlouvy - ke stažení ZDE 

6. Reklamace a práva z vadného plnění

6.1. U všech dodaných výrobků naleznete veškerou dokumentaci, která k němu náleží. Jedná se především o záruční list, návod v českém jazyce a daňový doklad. Potřebujete-li uplatnit záruční opravu, obracejte se na naše servisní techniky.
6.2. Práva z vadného plnění se vztahují pouze na vady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady z neadekvátního provozu strojů, funkčních vlastností a vad z neodborného používání produktů, stejně jako vad způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Vzniklou vadu je nutné reklamovat ihned, co nejdřív po jejím zjištění, a to písemně na adrese prodejce: FIT SPORT, Pražská 61, 642 00 Brno, nebo e-mailem: cihlar@fitsport.cz, nebo telefonicky na číslo 547227670 V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištění vady. Tzn. musí uvěst o jaké vady se jedná a jak se projevují.
6.3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu či dodací list zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Případnou reklamaci se snažíme vyřešit co nejrychleji-během několika málo dnů-vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
7.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.3. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
7.4. Momentem odeslání objednávky kupujícím, tento přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Navštivte naši prodejnu v Brně, Pražská 61, 642 00 Brno-Bosonohy s výstavní plochou 150 m2.

 

Kamená prodejna

FIT SPORT - Pavel Cihlář
Pražská 61
642 00 Brno-Bosonohy

mobil: 777 919 411
e-mail: info@fitsport.cz

Prodejní doba:

Pondělí - Pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 18:00

Sobota
9:00 - 12:00

Neděle
Zavřeno

Proč nakupovat u nás:

 • kamenný obchod i e-shop
 • 22 leté zkušennosti v oboru
 • osobní přístup
 • odborné poradenství
 • možnost vyzkoušení
 • velký výběr značek a cen
 • záruka 24–60 měsíců
 • servis u zákazníka
 • záruční i pozáruční servis
 • doprava a odborná montáž zdarma
 • dárek k nákupu
 • sleva na karty SPHERE CARD
 • sleva na Rodinné pasy
 • platba,hotově, kartou,zálohovou fakturou

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info